دانلود رایگان تمام سمپل های Origin Sound Complete sample pack با لینک مستقیم

دانلود رایگان تمام سمپل های Origin Sound Complete sample pack با لینک مستقیم

دانلود رایگان تمام سمپل های Origin Sound Complete sample pack با لینک مستقیم

 

دانلود رایگان تمام سمپل های Origin Sound Complete sample pack با لینک مستقیم

 

بروزرسانی شده به تاریخ 1400/3/11

 

با دانلود رایگان Origin Sound Complete sample pack با لینک مستقیم ، تمامی محصولات و سمپل کیت ها و لوپ های شرکت Origin Sound که برترین سمپل های موزیک ترپ هیپ هاپ رپ و rnb  و  افرو و شاخه های مختلف آن از لوفای و سول و و … را تولید میکند ، باز هم همراه الو وی اس تی باشید

Origin Sound کیت ها و بانکهای سمپل را برای تهیه کنندگان و نوازندگان به طور یکسان فراهم می کند. ارائه نمونه های با کیفیت عالی در ژانرهای مختلف

 

 

با 174 محصول این شرکت تحت نام Origin Sound Complete sample pack با لینک مستقیم و رایگان  با حجم کلی 84 گیگابایت زیپ و فشرده شده  : 

Origin Sound Slow Soul WAV.rar

Origin.Sound.2019.Type.Beats.WAV-FLARE.rar

Origin.Sound.2am.Haze.(Abstract.Trip.Hop.Beats).WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.4AM.VIBE.WAV.rar

Origin.Sound.5AM.Vibe.WAV.rar

Origin.Sound.808.Flow.WAV-FLARE.rar

Origin.Sound.Afro.Soul.WAV-DECiBEL.rar

Origin.Sound.After.Hours.Lowkey.Trap.&.Hip.Hop.WAV.rar

Origin.Sound.Altered.States.Downtempo.Hip.Hop.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Ambient.Drift.(Organic.Essentials).WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Ambient.Flow.Downtempo.And.Chill.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Ambient.Toolkit.WAV-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Anubis.Tales.Of.Eastern.Trap.WAV.MiDi.rar

Origin.Sound.Atlantis.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Atmosphere.Downtempo.Electronica.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.BALLER.BEATS.WAV.rar

Origin.Sound.Bando.Beats.WAV-FLARE.rar

Origin.Sound.Beat.Tape.(Soulful.Hip.Hop.Cuts).WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Beatmakers.Toolkit.WAV-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Body.And.Soul.(Soulful.Future.Drum.Kit).WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Carrtoons.Bass.Jams.Volume.1.WAV-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Chilled.Vocal.Sessions.WAV-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Crate.Digging.Vintage.Hip.Hop.Soul.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Crate.Digging.Vintage.II.Hip.Hop.Soul.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Cutting.Edge.Collection.Vol.1.WAV.MiDi.TUTORiAL-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Cutting.Edge.Collection.Vol.2.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Day.Dreaming.(Lo.Fi.Hip.Hop.Jamz).WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Day.Dreaming.2.WAV.MIDI-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Day.Dreaming.3.Lo-Fi.Hip.Hop.Jamz.WAV.rar

Origin.Sound.Deadass.Drums.WAV.rar

Origin.Sound.Descend.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Divison.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Dreamscape.WAV-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Drippin.Trap.and.Hip.Hop.WAV-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Dusty.Beats.Classic.Hip.Hop.Crates.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Elevate.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Elysian.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Emo.Type.Beats.(Trap.And.Hip.Hop).WAV-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Essential.Hip.Hop.Drums.WAV-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Essential.Hip.Hop.Music.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Evening.Groove.(Chilled.Hip.Hop.Drum.Kit).WAV-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Faded.WAV-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Festival.Toolkit.WAV-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Finesse.Instrumental.Hip.Hop.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Fire.Emoji.WAV.MIDI-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Fresh.Fire.(Trap.And.Hip.Hop).WAV-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Fresh.WAV-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Fuego.WAV-FLARE.rar

Origin.Sound.Fundamental.Ambience.II.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Fundamental.Ambience.WAV.MiDi.NATiVE.iNSTRUMENTS.MASSiVE-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Fundamental.Future.Trap.WAV.MiDi.NATiVE.iNSTRUMENTS.MASSiVE-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Fundamental.Trap.Drums.WAV-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Future.Feels.(Trap.And.RnB).WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Future.Haze.WAV.MIDI.rar

Origin.Sound.Future.Soul.(Melodic.RNB.And.Trap).WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Future.Soul.II.Melodic.RnB.And.Trap.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Future.Vibes.Melodic.RnB.And.Hip.Hop.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Future.Waves.Electronic.Vibes.And.Soul.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Glacial.WAV.MiDi.rar

Origin.Sound.Goin.Hard.WAV-FLARE.rar

Origin.Sound.Hard.AF.WAV-DECiBEL.rar

Origin.Sound.HARD.HIP.HOP.WAV-FLARE.rar

Origin.Sound.HARD.WAV.rar

Origin.Sound.Hip.Hop.Haze.Essential.Crates.And.Breaks.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Hip.Hop.Plates.Dusty.12.Inch.Vinyls.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Hip.Hop.Soul.Organic.Jazz.Sessions.WAV.rar

Origin.Sound.Ice.Cold.Vol.1.Trap.and.Hip.Hop.WAV-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Ice.Cold.Vol.2.Trap.and.Hip.Hop.WAV-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Illuminate.(Trap.Drum.Kit).WAV-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Illusion.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Issa.Vibe.2.Afrobeat.Moods.WAV-FLARE.rar

Origin.Sound.Issa.Vibe.Afrobeat.Moods.WAV.rar

Origin.Sound.Kyoto.WAV-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Late.Night.Beats.(Homegrown.Hip.Hop).WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Late.Night.RnB.(Future.Soul.Feels).WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Late.Nite.Vibe.WAV-FLARE.rar

Origin.Sound.Liquid.Motion.(Modern.DNB.Essentials).WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Live.Room.WAV.rar

Origin.Sound.Lo-Fi.Beats.Organic.Hip.Hop.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Lo-Fi.Cuts.(Soulful.Jazz.Beats).WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Lo-Fi.Moods.WAV-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Lo-Fi.Nights.WAV.MIDI-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Lo.Fi.Cuts.2.(Soulful.Jazz.Beats).WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Lo.Fi.Soul.(Future.Hip.Hop.And.Dance).WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Lofi.Vibes.WAV-FANTASTiC.rar

Origin.Sound.Lovesick.RnB.Soul.WAV.rar

Origin.Sound.Low.Key.Hip.Hop.WAV.rar

Origin.Sound.Low.Key.Love.Songs.WAV-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Low.Rider.WAV-FLARE.rar

Origin.Sound.Lowkey.Midnight.Trap.And.Hip.Hop.WAV-FLARE.rar

Origin.Sound.Lush.Lo-Fi.WAV.rar

Origin.Sound.Mantra.Hip.Hop.Ambience.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Mellow.Beats.(Lo.Fi.Hip.Hop).WAV-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Melody.and.Soul.Future.RnB.Feels.WAV.MIDI-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Midnight.Smoke.(Trap.And.Hip.Hop).WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Midnight.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Modern.Lo-Fi.Classic.Vinyl.And.Trap.Drums.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Monolith.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Mood.Modern.Hip.Hop.And.Trap.Beats.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.More.Trap.Samples.(Trap.And.Hip.Hop).WAV-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Morning.Coffee.(Lo.Fi.Hip.Hop.Beats).WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Need.Love.RNB.Soul.WAV-FLARE.rar

Origin.Sound.Neurofusion.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.New.Flex.WAV-FANTASTiC.rar

Origin.Sound.Nightfall.Future.Garage.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.No.Cap.(Trap.And.Hip.Hop).WAV-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Oblique.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Organic.Ambience.(Essential.Downtempo.And.Chill).WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Organic.Toolkit.(Essential.Foley.And.Drums).WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Organic.Vibes.Vinyl.Beats.And.Soul.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Organics.Ambient.Drums.And.Foley.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Organics.II.Ambient.Drums.And.Foley.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Phonat.Presents.Organica.WAV-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Raw.Beats.WAV-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Real.Love.WAV-FLARE.rar

Origin.Sound.Reflection.Organic.Liquid.DNB.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Resonate.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Revelation.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.RnB.Soul.Future.Slow.Jams.WAV-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Sad.Boi.Beats.(Trap.And.Hip.Hop).WAV-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Sanctuary.(Ambient.Dimensions).WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Sauce.WAV-FLARE.rar

Origin.Sound.Serenity.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Shade.Reloaded.WAV-FLARE.rar

Origin.Sound.Shade.WAV-FLARE.rar

Origin.Sound.Shangri-La.Organic.Elements.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Singularity.Hard.Hybrid.Trap.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Slow.Jamz.RnB.Flow.WAV-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Slow.Motion.WAV-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Smooth.FM.Classic.Hip.Hop.Radio.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Soultronic.(Future.Jazz).WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Spectrum.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Studio.Cymbal.Sessions.WAV-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Studio.Keys.Sessions.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Study.Beats.WAV-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Subtract.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Sunday.Soul.MULTiFORMAT-FLARE.rar

Origin.Sound.Supply.Drop.WAV.rar

Origin.Sound.SWERVE.WAV.rar

Origin.Sound.Takeshi.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.The.Clout.Kit.Vol.1.WAV.rar

Origin.Sound.The.Clout.Kit.Vol.2.WAV.rar

Origin.Sound.The.Clout.Kit.Vol.3.WAV-FLARE.rar

Origin.Sound.The.Drip-Trap.And.Hip-Hop.Sauce.WAV.rar

Origin.Sound.The.Drum.Store.Volume.1.WAV-DISCOVER.rar

Origin.Sound.The.Drum.Store.Volume.2.WAV-DISCOVER.rar

Origin.Sound.THE.PLUG.RELOADED.WAV-FLARE.rar

Origin.Sound.The.Plug.WAV-FLARE.rar

Origin.Sound.The.Record.Store.Vol.2.WAV-DECiBEL.rar

Origin.Sound.The.Record.Store.Volume.1.WAV-DISCOVER.rar

Origin.Sound.The.Record.Store.Volume.3.WAV-DISCOVER.rar

Origin.Sound.This.Pack.Is.Fire.WAV-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Trap.and.Soul.WAV-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Trap.Love.WAV.MIDI-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Trap.Samples.WAV-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Trap.Toolkit.WAV-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Trapped.In.My.Mind.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Underground.WAV.MIDI-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Unorthodox.Trap.Volume.2.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Utopia.Volume.2.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Utopia.WAV.MiDi.rar

Origin.Sound.Velvet.(Experimental.HipHop.Trap.And.House).WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.VIBES.WAV.rar

Origin.Sound.Vintage.Mixtape.Soulful.Hip.Hop.Beats.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Vintage.Soul.Classic.Hip.Hop.Records.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Vintage.Soul.II.Classic.Hip.Hop.Records.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Vintage.Vinyl.WAV-DECiBEL.rar

Origin.Sound.Vintage.Vocals.Movie.Cuts.And.Scratches.Volume.2.WAV-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Vintage.Vocals.Movie.Cuts.And.Scratches.WAV-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Vinyl.Era.Lo-Fi.Hip.Hop.Crates.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Visionary.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Warfare.Hard.Trap.Ammunition.WAV.MiDi-DISCOVER.rar

Origin.Sound.Waves.WAV-DECiBEL.rar

Originals.Sounds.of.Sphere.WAV-SYNTHiC4TE.rar

تعداد معدودی از سمپل ها که از قبل در سایت موجود و  به طور جداگانه قرار گرفته بودند دیگه در این پکیج قرار نگرفته که تکراری نشه

 


 

چنانچه امکان دانلود ندارید میتوانید این محصول را از فروشگاه الو وی اس تی
نیز خریداری نمایید و درب منزل خود از سایت رسمی الو وی اس تی تحویل بگیرید :


فروش وی اس تی

 

با عضویت در کانال تلگرام و کانال واتساپ و پیج اینستاگرام alovst از جدیدترین دانلودهای رایگان روزانه مطلع شوید
تبلیغ در الو وی اس تی
مطالب مشابه
بخش نظرات

5 دیدگاه

 1. profile avatar
  بهشتی

  slm va tashakor
  bishtare ina dakhele audioz nist doroste?

  1. profile avatar
   Alovst

   سلام بله درسته

 2. profile avatar
  1. profile avatar
   Alovst

   بله به زودی یکی دو روز دیگه قرار میگیره رایگان

  2. profile avatar
   Alovst

   سلام با 6 محصول جدید دیگر بروزرسانی شد
   موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود رایگان

عضویت اشتراک رایگان
رایگان
 • سرعت نامحدود
 • حجم نامحدود
 • تمام محصولات
 • بدون انتظار
 • قابلیت Resume
 • اینترنت نیم بها

کمک داوطلبانه

حامی الو وی اس تی شوید
دلخواه
 • سرعت نامحدود
 • حجم نامحدود
 • تمام محصولات
 • بدون انتظار
 • قابلیت Resume
 • اینترنت نیم بها
دسترسی سریع
 
 
آخرین آپدیت ها
محبوب ترین ها
دسته بندی
کانال رسمی سایت الو وی اس تی سایت الو وی اس تی را فالو کنید
آرتیست شو