آموزش فارسی تکنیکهای حرفه ای وکال همراه با آموزش Melodyne

آموزش فارسی تکنیکهای حرفه ای وکال همراه با آموزش Melodyne

ملوداین


” آموزش کاملا فارسی “

قدم به قدم ، روان و آسان ، کاملا کاربردی و عملی به صورت تصویری و فیلمهای آموزشی به زبان شیرین پارسی

فروش وی اس تی

جعبه آموزش فارسی حرفه ای تکنیکهای حرفه ای وکال همراه با آموزش نرم افزار Melodyne

کتاب فارسی آموزشی + DVD فارسی آموزشی شامل 10 ساعت آموزش ویدئویی فارسی

به همراه فایل نصب نرم افزار ملوداین در این جعبه آموزشی فارسی

دراين مجموعه همه مراحل كار وكال در يك آهنگ از ابتدا تا انتها شامل تكنيكهاي ركورد و
اديت و افكت گذاري و اتوماسيون و ميكس وكال را بطور كامل و كاربردي آموزش داده ام
و به شما مي آموزم چگونه با بودجه اي نه چندان زياد
محيط و شرايط ركورد حرفه اي وكال را در استوديوي خانگي تان ايجاد نماييد.

آموزش فارسی کامل اصول رکورد و صدابرداری و میکروفون گذاری صدای خواننده و اصول ادیتها وپردازشها و افکت گذاری و تکنیکهای میکس وکال به همراه آموزش ادیت وکال

آموزش فارسی اصولی حرفه ای صدابرداری و رکورد وکال

آموزش فارسی اصول حرفه ای ادیت و پردازش وکال

آموزش فارسی اصول حرفه ای افکت گذاری و میکس وکال

آموزش فارسی کار با نرم افزار تیون کردن و فالش گیری و کوک وکال ملوداین Melodyne

فهرست
مقدمه ………………………………………………… 10
15 …………………………………………………… فصل 1
تكنيكهاي پرورش صداي خواننده ………………………………. 15
سيستم توليد صداي خواننده …………………………………………………….. 17
تقويت صدا ……………………………………………………………………..18
تقويت در قفسه سينه …………………………………………………. 18
رجيستر و طبقه بندي صداها …………………………………… 19
خواندن نت ها ……………………………………………………………. 20
نگهداري و مراقبت از صدا ……………………………………………………………. 20
پرورش و تربيت صدا ………………………………………………………………… 21
شنيدن صدايي كه توليد مي كنيد …………………………………………………….. 21
گرم كردن سيستم صوتي …………………………………………………… 22
روال گرم كردن صدا …………………………………………………. 22
تنفس ديافراگمي ………………………………………………………. 23
كنترل جريان صدا با لبها …………………………………………. 23
حنجره و صورت و دهان را آرام و ريلكس نماييد …………………………………………………………. 24
وز وز كردن ………………………………………………………………….24
خنك كردن سيستم توليد صدا ……………………………………………… 24
4
داشتن يك اجراي موفق ……………………………………………………….. 24
آرامش و تسلط ………………………………………………………. 25
محيط اجرا ……………………………………………………………………… 25
اضافه كردن احساس به كلمات ……………………………….. 25
استفاده از هدفون ……………………………………………………….. 26
شنيدن صدا با افكت ……………………………………………………………….. 26
پيدا كردن بهترين ساعت اجرا ………………………………………………. 26
محيط راحت و بدون استرس ……………………………………………………………. 26
مراقبت و نگهداري از صدا ……………………………………………. 27
28 ……………………………………………………….. فصل 2
تكنيكهاي ركورد وكال ……………………………………………………………. 28
انتخاب كامپيوتر و نرم افزار ……………………………………………….. 30
نوع كامپيوتر تعيين كننده نوع نرم افزار است ……………………….. 30
انتخاب كارت صوتي …………………………………………………………… 31
انتخاب ميكروفون مناسب ……………………………………. 32
الگوهاي قطبي ميكروفون ……………………………………………………………. 34
موضوع آكوستيك و وكال …………………………………………………… 35
پاپ فيلتر ……………………………………………………………… 36
محيط ركورد وكال ………………………………………………………….. 36
تنظيم مكان ميكروفون ………………………………………….. 37
39 ………………………………………………….. proximity تاثير
٥
تكنيكهاي ميكروفون گذاري …………………………………………………. 39
40 …………………………………………………………… pre amp استفاده از
ميكروفون گذاري سازهاي سيمي آكوستيك و سيمي پرده دار ……….. 40
گيتار آكوستيك ……………………………………………………. 41
ركورد وكال انفرادي ………………………………………. 41
ركورد وكال دسته جمعي …………………………………………………….. 42
صدابرداري گوينده راديويي ………………………………………………….. 43
شدت ركورد صدا ………………………………………………………… 44
كنترل دامنه ديناميك صدا هنگام ركورد ……………………………….. 45
ركورد وكال ………………………………………………………………. 46
ركورد مداوم يا منقطع ……………………………………………………. 47
ركورد چند برداشت از وكال …………………………………………. 48
ركورد وكال همخوان و دوبل كردن وكال ………………………………………………. 49
50 ……………………………………… (Comping) تلفيق برداشتهاو قطعات ركورد شده وكال
52 …………………………………………………………………. فصل 3
پردازشها و تكنيكهاي ميكس وكال ………………………………………………….. 52
پاكسازي كليپهاي ركورد شده وكال ……………………………………………………….. 52
اديت كردن قطعات منتخب …………………………………………………………… 53
هيس گيري صداي خواننده………………………………………………………….. 53
اجراي افكتهاي وكال ……………………………………………………………… 54
اصلاح پيچ و نتها …………………………………………………………………. 55
افكتهاي افزايش شفافيت صدا …………………………………………………… 56
6
كمپرس …………………………..56
57 ………………………………………………. threshold پارامتر
57 …………………………………………………………………… ratio پارامتر
58 …………………………………………………………. attack/release پارامترهاي
58 …………………………………………………………………… gain پارامتر
اكولايزر ………………………………………………………………………… 58
افكتهاي فضا سازي و عمق بخشي …………………………………………… 59
افكتهاي شبيه ساز ميكروفون و پري آمپ …………………………… 59
افكت ريورب ………………………………………………………………………….. 60
ايجاد جلوه هاي ويژه وكال …………………………………………………. 61
ايجاد لرزه و ويبره در قسمتي از وكال ………………………………………….. 61
ليزري كردن صدا …………………………………………………………………….. 61
تلفني كردن صدا …………………………………………………………………… 61
تغيير اوكتاو قسمتي از وكال ……………………………………………. 61
دابل نمودن تراك وكال …………………………………………….. 62
وكال همخوان ……………………………………………………………. 62
پن كردن وكال ……………………………………………………………………… 62
اتوماسيون تغييرات وكال ……………………………………………………… 63
بررسي چند نمونه از وكال در آهنگهاي حرفه اي …………………………… 64
65 ……………………………………………………………………….. فصل 4
65 ………………………………………………Melodyne آموزش برنامه
٧
روشهاي اجراي برنامه ……………………………………………………………………66
انتقال اطلاعات صوتي به برنامه ……………………………….. 67
68 ………………………………………………………….. replace ranges عمليات
هماهنگ سازي و تمپو …………………………………………………….. 69
تمپو متغير در برنامه به عنوان پلاگ اين ……………………………………. 70
ركورد اطلاعات صوتي در نسخه مستقل برنامه ………………………………. 71
شروع و توقف ركورد صدا ……………………………………………………… 71
مقدار تمپو و مترونوم …………………………………………………………….71
ذخيره حاصل كار برنامه در اجراي مستقل …………………………………………….. 72
ذخيره فايل پروژه …………………………………………………………………………. 73
ذخيره و مديريت فايلها ………………………………………………………………… 73
مديريت فايلهاي صوتي و فايلهاي گم شده ……………………………………………. 73
حذف فايلهاي غير ضروري ……………………………………………………….. 74
فايلهاي گم شده ……………………………………………………………………. 75
پيدا نمودن فايلهاي گم شده در برنامه مستقل ………………………………… 75
75 ………………………………….. MIDI ذخيره اطلاعات صوتي به عنوان نتهاي
ذخيره همه نتها يا نتهاي داخل ناحيه لوپ ……………………………………….. 76
رابط كاري برنامه ………………………………………………………………………. 76
ابزارهاي برنامه ……………………………………78
78 …………………………………………………….. main tool ابزار
79 ………………………………………………….. pitch tool ابزار
80 …………………………………………… formant tool ابزار
8
ا …………………………………. 80
81 ………………………………………………………………… amplitude ابزار
81 …………………………………………………………………………timing tool ابزار
83 ……………………………………………………. note separation ابزار
84 ……………………………………………………. detection mode ابزار
اصلاح نتها به كمك ماكرو …………………………………………………………… 85
كوانتايز نمودن نتها به كمك ماكرو …………………………………….. 85
انتخاب الگوريتم مناسب ……………………………………………………… 86
87 ……………………………………………………………………….. melodic الگوريتم
87 …………………………………………………………….. percussive الگوريتم
87 …………………………………………………. polyphonic الگوريتم
تعويض الگوريتم …………………………………………………………….. 87
88 ……………………………. melodic كنترل و اديت شناسايي نتها در الگوريتم
88 …………………………………………………………………… note assignment لغزنده
مانتيورينگ سينتي سايزري ……………………………………………………. 89
90 …………………….. polyphonic كنترل و اديت شناسايي نتها در الگوريتم
90 ……………………………… percussion كنترل و اديت شناسايي نتها در الگوريتم
عمليات پيمايش و اجرا ………………………………………………………………. 91
92 …………………………..stand alone كنترلهاي اجرا در برنامه در وضعيت
تنظيمات نمايش اطلاعات ……………………………………………………………….. 93
كنترلهاي با قابليت اتوماسيون …………………………………………………. 94
٩
روشهايي براي افزايش كارايي و عملكرد برنامه ……………………. 95
اندازه بافر برنامه اصلي …………………………………………………………… 95
توجه نماييد …………………………………. 95 RAM به مقدار حافظه
فقط قسمتهاي مورد نياز را به برنامه منتقل نماييد ………………………….. 96
خروجي گرفتن از تراكها ……………………………………………………… 96
استفاده از درايور صوتي مناسب …………………………………………….. 97
تنظيمات برنامه ……………………………………………………………………… 97
برگه تنظميات برنامه در وضعيت اجراي مستقل ………………………….. 98
انتخاب نمودن نتها ……………………………………………………… 99
100 ………………………………………..snake انتخاب به روش
100 …………………………………….. selection انتخاب به كمك فرمانهاي
كپي نمودن نت ها ……………………………………………………………. 100
ريست نمودن اديتها و ايجاد تغييرات نامنظم …………………………. 100
تنظيمات خطهاي مشبك زمان ………………………………………………. 101
تنظيمات خطهاي مشبك در نسخه مستقل برنامه ……………………. 102
پانل اطلاعات موسيقي و پيچ نتها …………………………………….. 102
پانل موسيقي و گام ها ……………………………………………………..103
انتخاب و استفاده از گام ها …………………………………………. 104
105 …………………………………………………………………. open scale پنجره
106 ………………………………………………….. scale pool عمليات مديريت فايل و
106 ………………………………. scale detective تشخيص گام به كمك
10
مقدمه
اين مجموعه در واقع نسخه جديد و به روز شده از مجموعه قبلي يعني ” ركورد و ميكس وكال
” است.اگرچه برخي مطالب از مجموعه قبلي در اين مجموعه جديد وجود دارند اما در نسخه
جديد مطالب و تكنيكهاي جديد كار با وكال ارائه شده است. در زمينه آماده شدن براي ركورد
وكال و در زمينه تكنيكهاي حرفه اي استوديويي و انتخاب ميكروفون و پري آمپ و ميكروفون
گذاري و نيز در زمينه اديت و افكت گذاري صداي خواننده نيز مطالب جديد به اين مجموعه
را نيز به مطالب اين مجموعه melodyne اضافه شده است. علاوه بر اين آموزش كامل برنامه
اضافه نموده ام تا خواننده بتواند همه مراحل لازم براي دستيابي به يك وكال تجاري و حرفه اي
را با آگاهي و دانش كامل و به تنهايي انجام دهد و اگر خواننده مايل است از خدمات
استوديويي براي وكال آهنگش استفاده نمايد بتواند با آگاهي و دانش كامل از ترفندهاي مربوط
به وكال نظارت كامل و علمي بر روند انجام كارش در اين استوديوها را داشته باشد.
هر آهنگي بيانگر يك داستان يا روايت در مورد يك موضوع خاص است .در آهنگ هاي با كلام
-صداي خواننده – يا آنچه در زبان مدرن موسيقي وكال مي نامند مركز ثقل اصلي آهنگ
است.همه عناصر شركت كننده در آهنگ شامل ملودي و ريتم و آكوردها بايد به شيوه اي
تنظيم شوند تا صداي خواننده و كلمات و جملاتي كه بيان مي كند به بهترين شكل ممكن
روايت و داستان را بيان نمايد.
تركيب لايه هاي موجود در آهنگ بايد به شكلي باشد كه احساسات مورد نظر را نه تنها به
شنونده منتقل نمايد بلكه انگيزشهاي حسي را در مخاطب بيدار نمايد. اگر موضوع آهنگ يك
ناكامي وشكست عشقي است تركيب لايه هاي آهنگ بايد احساس درماندگي و شكست
خوردگي را به بهترين شكل ممكن به مخاطبين منتقل نمايند.اگر موضوع آهنگ شادماني و
خوشحالي و سرور است باز هم تركيب لايه هاي آهنگ بايد به شكلي باشد كه احساس سرور و
١١
شادي و شادماني را در ذهن و بدن مخاطبين ايجاد نمايند. در بين لايه هاي تشكيل دهنده
آهنگ بدون شكل لايه وكال يعني صداي خواننده نقش بسيار مهمي در انتقال مفاهيم و
احساسات به مخاطب دارد.البته نمي توان نقش ساير لايه ها را ناديده گرفت. به عنوان مثال
نقش ريتم شايد به اندازه وكال مهم و تاثير گذار باشد. اما در اين مجموعه تاكيد من بر نقش
لايه وكال است و اينكه چگونه و با چه تكنيكهايي بتوانيد بهترين وكال ممكن براي آهنگتان را
ايجاد و تنظيم و اجرا نماييد.
در گذشته نه چندان دور خواننده چه هنگام ركورد آهنگ در استوديو و چه در زمان اجراي
زنده مقابل ميكروفون قرار مي گرفت و همگام با موسيقي كلمات و جملات را اجرا مي كرد. اما
در موسيقي نوين نقش فن آوري آنقدر اهميت يافته كه يك اجراي ساده توسط خواننده نمي
تواند نظر مخاطبين را جلب نمايد حتي اگر خواننده بسيار مشهور و خوش صدا باشد. امروزه از
انواع تكنيكها و نرم افزارها و وسايل سخت افزاري براي افزايش جذابيت و تاثير گذاري صداي
خوانندگان استفاده مي كنند.
در آهنگهايي كه به روش حرفه اي توليد مي شوند اين تكنيكها و نرم افزارها و وسايل سخت
افزاري در خدمت افزايش تاثير گذاري حسي خواننده بر شنوندگان استفاده مي شوند. به همين
دليل انواع تكنيكها و افكتهاي مخصوص كار با وكال ابداع شده اند.
بدست آوردن يك صداي وكال حرفه اي كار دشواري است. و اغلب كاربران تازه كار تصور مي
كنند بدون داشتن تجهيزات گران قيمت استوديويي امكان دستيابي به صداي گرم حرفه اي
براي خواننده ناممكن است.براي ايجاد يك لايه وكال حرفه اي و در سطح تجاري براي يك
آهنگ دو روش داريد. در روش اول لازم است يك كيف پر از پول برداشته و به يكي از
استوديوهاي حرفه اي و با تجربه مراجعه نموده و كار ركورد و اديت و پردازش وكال آهنگتان را
به آنها بسپاريد. بديهي است كه استفاده از اين روش شايد براي خوانندگان معروف مقرون
بصرفه باشد اما براي خوانندگان تازه كار و آماتور كه مي خواهند وارد عرصه خوانندگي شوند
چندان مقرون بصرفه نخواهد بود چون براي ساخت و تكميل هر تك آهنگ بايد مبالغ گزافي را
بپردازيد .
12
روش دوم اين است كه آگاهي و دانش و تجربه خود در مورد تكنيكها و ترفندهاي مورد استفاده
در استوديو هاي حرفه اي در زمينه ايجاد وكال را افزايش دهيد.البته در اين روش باز هم بايد
هزينه كنيد اما هزينه هايي كه مي پردازيد به مراتب كمتر خواهد بودو نتيجه اي كه بدست مي
آوريد به مراتب بهتر خواهد بود.
در اين مجموعه به شما نشان مي دهم كه حتي بدون امكانات حرفه اي استوديوهاي گران
قيمت و با هزينه هايي اندك هم مي توانيد به صدايي كاملا گرم و جذاب و گيرا براي وكال
آهنگتان برسيد. چون براي ايجاد يك لايه وكال تجاري و حرفه اي علاوه بر تجهيزات و
ابزارهاي فيزيكي به دانش و تجربه و تسلط بر تكنيكهاي حرفه اي هم نياز داريد. به همين دليل
داشتن تجهيزات و وسايل حرفه اي به تنهايي براي دستيابي به وكال با كيفيت كافي نيست.
بسياري از استوديو ها از امكانات فني خوبي برخورداند اما به دليل دانش اندك كاربران نمي
توانند صدايي با كيفيت مناسب به مشتريان ارائه دهند. نيروي انساني كه از تجهيزات سخت
افزاري استفاده مي كند خيلي مهمتر از خود تجهيزات است.
در اين مجموعه من فرض نموده ام كه شما آدم خيلي پولداري نيستيد و نمي توانيد وسايل
خيلي گران قيمت براي كار آهنگسازي تان تهيه نماييد . همچنين فرض نموده ام كه شما توان
مالي كافي نداريد تا براي ساخت و ارائه هر تك آهنگتان دهها ميليون تومان هزينه نماييد. به
همين دليل در اين مجموعه ضمن معرفي تجهيزات و امكانات مناسب براي ركورد و اديت وكال
بيشتر تلاش نموده ام تا همه تكنيكها و ترفندها و روشهاي استاندارد ركورد و اديت و پردازش
وكال را به شما منتقل نمايم. با بدست آوردن دانش و آگاهي و تجربه كافي مي توانيد بر
كمبود وسايل و تجهيزات نيز غلبه نموده و صدايي گرم و زيبا و تاثير گذار براي وكال آهنگتان
ركورد و ميكس نماييد.
صداي وكال حرفه اي براي آهنگ حاصل تصميمات و عملياتي است كه در دو مرحله اصلي
انجام مي دهيد. مرحله اول ركورد صداي خواننده است كه مهمترين تاثير را بر نوع و كيفيت
صداي توليد شده خواهد داشت. اگر ركورد وكال بدرستي و بر اساس اصول و تكنيكهاي حرفه
اي انجام نشود در مرحله بعد هر كاري انجام دهيد نمي توانيد صدايي زيبا و تاثير گذار براي
خواننده بدست آوريد. در مرحله ركورد صداي خواننده عوامل زيادي تاثير گذار هستند كه در
١٣
اين مجموعه شما را با آنها آشنا مي كنم و به شما مي آموزم چگونه با بودجه اي نه چندان زياد
محيط و شرايط ركورد حرفه اي وكال را در استوديوي خانگي تان ايجاد نماييد.
بعد از ركورد مرحله پردازش و افكت گذاري صداي ركورد شده انجام مي شود. اگرچه جنس و
نوع صداي ركورد شده بسيار مهم است اما كارهايي كه در مرحله دوم انجام مي دهيد تفاوت
بين يك مهندس صداي با تجربه و بي تجربه را نشان مي دهد. در اين مرحله عوامل فيزيكي
تاثير كمتري دارند و دانش و آگاهي و تجربه مهندس صدا به همراه سيستمهاي نرم افزاري
بيتشرين تاثير را دارند. در اين مجموعه شما را با همه تكنيكها و ترفندهاي پردازشهاي حرفه
اي وكال و افكتهاي ميكس وكال آشنا مي كنم.
دراين مجموعه همه مراحل كار وكال در يك آهنگ از ابتدا تا انتها شامل تكنيكهاي ركورد و
اديت و افكت گذاري و اتوماسيون و ميكس وكال را بطور كامل و كاربردي آموزش داده ام.اما
آموزشهاي مربوط به تكنيكهاي تنظيم حرفه اي وكال در اين مجموعه ارائه نشده است. در
مجموعه “جعبه آموزش تنظيم حرفه اي موسيقي ” يك فصل مستقل و مفصل را به تكنيكهاي
حرفه اي تنظيم وكال و صداي خواننده اختصاص دادم. در آن مجموعه همه تكنيكها و
ترفندهاي رايج در زمينه تنظيم وكال در يك آهنگ را آموزش داده ام.
در اين مجموعه ابتدا شما را با تكنيكهاي رايج براي تربيت و پرورش صداي خواننده آشنا مي
كنم. چيزي كه هر خواننده نوپا و تازه كار لازم است بداند تا بتواند از نعمت خدادادي اش
بهترين حاصل را بدست آورد.
سپس تكنيكهاي حرفه اي مربوط به ركورد وكال را به شما آموزش مي دهم. بخش مهمي از
موفقيت در توليد صداي وكال حرفه اي در مرحله ركورد صدا نهفته است. در اين بخش
روشهاي نوين و حرفه اي براي ايجاد وكال جذاب و تاثيرگذار را مي آموزيد.
در بخش بعدي تكنيكهاي حرفه اي اديت و افكت گذاري و ميكس وكال را مي آموزيد. در اين
بخش روشهاي اديت صداي خواننده و تكنيكهاي رايج براي افكت گذاري و تنظيم و ميكس
وكال را مي آموزيد. اين تكنيكها با هر نرم افزاري قابل اجرا هستند. به همين دليل خيلي مهم
14
نيست كه از كدام برنامه براي ركورد و ميكس وكال استفاده نماييد.در آخرين فصل اين
براي اديت حرفه اي صدا را مي آموزيد. melodyne مجموعه كار با نرم افزار

مولف : داریوش فرسایی

فروش وی اس تی

با عضویت در کانال تلگرام و کانال واتساپ و پیج اینستاگرام alovst از جدیدترین دانلودهای روزانه مطلع شوید

چنانچه امکان دانلود ندارید میتوانید این محصول را از فروشگاه الو وی اس تی
نیز خریداری نمایید و درب منزل خود از سایت رسمی الو وی اس تی تحویل بگیرید :


فروش وی اس تی

مطالب مشابه
قبلی
بعدی
بخش نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایت الو وی اس تی را فالو کنید

ارتیست شو

کانال رسمی سایت الو وی اس تی

درخواست vst
درخواست vst
آیا درخواست vst و برنامه دارید ؟
بعدی
برای تایید درخواست شما شماره موبایل ثبت نامی شما ضروری است
بازگشت
ثبت درخواست
درخواست vst و برنامه مورد نظر شما ثبت شد و در صورت تایید به زودی در سایت قرار خواهد گرفت . نکته : درخواستهای فاقد شماره موبایل واقعی و صحیح هرگز بررسی نخواهند شد